Events for Decembar 2022

U prostorijama Crvenog križa općine Zavidovići, 25.02.2016. godine održan je sastanak svih 9 škola na području ove općine sa temom pripreme općinskog takmičenja iz pružanja prve pomoći.

Ovom prilikom sekretar Crvenog križa općine Zavidovići, Nijaz Mačak, uručio je torbe sa sa sanitetskim materijalom predstavnicima svih škola.