Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine obezbijedio higijenske pakete i pakete hrane za socijalno ugroženo stanovništvo

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je za potrebe socijalno ugroženih građana na području Federacije Bosne i Hercegovine obezbjedio 600 paketa hrane i 600 higijenskih paketa. 

Ovi paketi biti će distribuirani socijalno ugroženim građanima kroz strukturu Crvenog križa Federacije BiH, a distribucija paketa započela je danas.