Crveni križ Federacije BiH istaknut kao primjer dobre prakse u distribuciji pomoći u poplavama 2014. godine, po izvještaju Mreže “Brana”

Danas je u Sarajevu održan okrugli sto Mreže “Brana” na temu “Utrošak sredstava za sanaciju posljedica poplava u BiH iz 2014”, kojem je prisustvovao generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić. Mreža “Brana” sastoji se od 23 nevladine organizacije, a nastala je sa ciljem praćenja i analiziranja transparentnosti utroška doniranih sredstava i izdvojenih budžetskih sredstava za sanaciju posljedica poplava.

Mreža “Brana” je ovom prilikom kao primjer dobre prakse istakla Crveni križ Federacije BiH, navodeći da su u izvještaji koji su traženi urađeni jako detaljno, sve do raščlanjenja na spiskove krajnjih korisnika pomoći i navedene lokacije donirane pomoći.

Među primjerima dobre prakse, pored Crvenog križa Federacije BiH, istaknuti su i Federalni fond za pomoć nastradalim područijima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, Ambasada Japana, USAID i UNDP.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.