Events for Novembar 2022

Sa donatorskog računa Crvenog križa Federacije BiH Općini Maglaj transferirana su novčana sredstva u iznosu 50.000,00 KM, donacija kompanije Novomatic-a iz Austrije za potrebe nabavke specijalnog komunalnog vozila (višenamjenske multifunkcionalne mašine) namijenjenog za sanaciju kanalizacione mreže na prostoru općine Maglaj. Shodno zaključenom ugovoru između implementatora i korisnika sredstava, vlasništvo nad navedenom mašinom bit će preneseno na KJD „Maglaj“ čiji je osnivač općina Maglaj i u čijoj je nadležnosti djelatnost čišćenja kanalizacione strukture na području općine Maglaj.