Crveni križ Federacije BiH potpisao sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada, 15.03.2016. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održan naučni skup na temu ,,Ljudsko dostojanstvo iz perspektive migrantske krize“. Ispred Crvenog križa Federacije BiH, ovom skupu prisustvovao je generalni sekretar Namik Hodžić.

Ovom prilikom potpisan je sporazum o naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Crvenog križa Federacije BiH, sa ciljem uspostavljanja partnerskih odnosa između ove dvije institucije, te ostvarivanja saradnje u naučno-istraživačkim aktivnostima, te redovnim i posebnim edukativnim procesima.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.