Članovi mobilnih timova Crvenog križa tokom oktobra pružili su 2.387 usluga prve pomoći i psihosocijalne podrške

U okviru humanitarnog zbrinjavanja migranata u tranzitu i tražioca azila, struktura Crvenog križa u Bosni i Hercegovini, svakodnevno teži poboljšanju uslova, naročito za lica kojima je neophodna i zdravstvena pomoć.  Uz podršku partnera, a posebno Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i Danskog vijeća za izbjeglice, koje se finansira iz ECHO sredstava, mobilni timovi i ekipe prve pomoći djeluju na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i na području Zvornika i Bijeljine. Mobilni tim Crvenog križa Tuzlanskog kantona, pored iskusnih članova za pružanje prve pomoći,  osigurava i psihosocijalnu podršku za lica u stanju potrebe, ali i za  volontere tj. pomagače koji su aktivno uključeni u rad s migrantima i tražiocima azila.

“Naši timovi svakodnevno pružaju pomoć migrantima i tražiocima azila, koji najčešće imaju rane, grčeve, bolove u mišićima, kao i scabies. Tokom oktobra imali smo 424 intervencije prve pomoći i pružili smo 1.963 usluga psihocijalne podrške. Ekipa u Ključu pronašla je i   jednog migranata bez svijesti, a brzom reakcijom te saradnjom s lokalnom zdravstvenom ustanovom osobi je spašen život i zadržana je na liječenju“, naglasio je Jasmin Nikšić, koordinator zdravstvenih aktivnosti mobilnih timova u Crvenom križu.

Rad mobilnih timova izuzetno je važan, posebno jer se podrška pruža onima koji se nalaze izvan kampova, na ulicama, u parkovima i na putevima.

Osim usluga pružanja prve i prihosocijalne pomoći, Crveni križ pruža podršku u osiguranju smještaja, hrane, odjeće, higijenskih uvjeta te aktivnosti fokusiranih na obnavljanje porodičnih veza.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.