CKFBiH i CK USK: Plan realizacije za dalje humanitarno zbrinjavanje migranata

Crveni križ Federacije BiH održao je sastanak sa predstavnicima CK USK-a i CK grada Bihaća danas u Sarajevu. Cilj sastanka bio je dalji plan realizacije Sporazuma sa IOM-om, a u vezi sa humanitarnim zbrinjavanjem migranata.

Podsjećamo, Crveni križ FBiH, u okviru Sporazuma s Međunarodnom organizacijom za migracije, priprema i distribuira tri obroka dnevno u četiri privremena prihvatna centra na području Unsko sanskog kantona, za šta je novac osigurala Evropska unija.

Osim ishrane, Crveni križ FBiH obezbjeđuje higijenske potrepštine. Uposlenici i volonteri su na raspolaganju izbjeglicama i migrantima kad je riječ o uslugama prve pomoći, psihosocijalne podrške te obnavljanja porodičnih veza – Služba traženja.

CKFBiH nastavlja s partnerima da prati situaciju i čini sve što može u cilju poboljšanja humanitarne situacije na terenu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.