CK Stari grad: Održano XXIV općinsko takmičenje iz pružanja prve pomoći

Dana 16.03.2019. godine, u osnovnoj školi “Saburina” u Sarajevu, sa početkom u 10 sati održano je XXIV općinsko takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz pružanja prve pomoći. Takmičenje je otvorila Edina Mirojević, sekretar CK općine Stari grad Sarajevo. Ova aktivnost Crvenog križa općine Stari grad Sarajevo je tradicionalna, i ima za cilj motivisanje mladih za masovnije i kvalitetnije izučavanje i savladavanje elementarnih znanja u pružanju prve pomoći, te provjeru osposobljenosti mladih iz ove oblasti, kao i unapređenje općeg stanja zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture mladih.

Takmičenju su pristupile ekipe 6 osnovnih i 2 srednje škole.

EKIPE OSNOVNIH ŠKOLA:

 1. OŠ.“MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ – instruktor: Emina Smailbegović
 2. OŠ.“VHRBOSNA“ – instruktor: Elvedina Rožajac-Idrizović
 3. OŠ.“SABURINA“ – instruktor:  Amina Balaš
 4. OŠ.“EDHEM MULABDIĆ“ – instruktor: Aida Mehmedović
 5. OŠ.“HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ“ – instruktor: Aida Kalajdžisalihović
 6. OŠ.“ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIĆ“ – instruktor: Suada Huković

EKIPA SREDNJE ŠKOLE:

 1. JU S.Š POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI – instruktor: prof. Dženana Busuladžić
 • JU SŠ ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN – instruktor: prof. Harun Hadžić

Takmičenje iz prve pomoći organizovano je prema Propozicijama DCK BIH, a sastoji se od ukupno 4 poligona:

POLIGON BR. 1 “TEST PITANJA”

POLIGON BR. 2. “TUČA U KOCKARNICI”

POLIGON BR. 3 “NESREĆA U KUĆI”

POLIGON BR. 4  “DISEMINACIJA “

GLAVNI SUDIJA TAKMIČENJA : Prim. dr. Fadila Kukavica

KOMISIJA ZA ŽALBE:

 1. Dr. Harun Đozić
 2. Nidal El Barekah

POLIGON BR. 1. TEST PITANJA
SUDIJE:   Edina Mirojević

                 Elmedina Fatić

                 Amina Kamenica

POLIGON BR. 2. „TUČA U KOCKARNICI“
                          Glavni sudija poligona : Dr. Eldina Smajić-Mešević
                           Sudija pozicije 1. Nidal El Barekah
                           Sudija pozicije 2. Sanja Vidović
                           Sudija pozicije 3. Dr. Sabina Slatina
                           Šminker:  Dijana Jejna
                           Glumac 1. Tarik Berbić
                           Glumac 2. Aldin Ćutuk
                           Glumac 3. Reanimacija na lutki /odrasla/

POLIGON BR. 3. „NESREĆA U KUĆI“
                          Glavni sudija :  Prim. dr. Fadila Kukavica
                          Sudija pozicije 1. Dr. Harun Đozić
                          Sudija pozicije 2. Armin Hadžiefendić
                          Sudija pozicije 3.Dr. Maja Muhić
                          Šminker : Dijana Jejna

                          Glumac 1. Amina Zubčević
                          Glumac 2. Amar Demšulov
                          Glumac 3. Reanimacija na lutki /beba/

POLIGON BR. 4. DISEMINACIJA
1. Emina Torić

2. Adnan Čehajić

KOMISIJA ZA OBRAČUN REZULTATA:

 1. Edina Mirojević
 2. Elmedina Fatić
 3. Amina Kamenica

Nakon završenog takmičenja gospođa Elmedina Fatić saopštila je rezultate i proglasila pobjednike, a najuspješnijim ekipama pehare su uručili sekretar CK Stari grad g-đa Edina Mirojević i glavni sudija takmičenja prim dr.Fadila Kukavica.

U GRUPI OSNOVNIH ŠKOLA

I    MJESTO : – OŠ.„MULA MUSTAFA BAŠESKIJA”

II   MJESTO : – OŠ.„SABURINA“

III MJESTO: –   OŠ.„EDHEM MULABDIĆ“

SREDNJA ŠKOLA

I    MJESTO: – JU S.Š. POLJOPRIVREDE, PREHRANE , VETERINE  I USLUŽNIH     DJELATNOSTI

Prvoplasirane ekipe će učestvovati na XXIV Kantonalnom takmičenju iz pružanja prve pomoći koje će se održati 20.04.2019. godine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.