CK općine Breza paketićima obradovao preko 3500 djece

U organizaciji Crvenog križa općine Breza, učenicima osnovnih škola “Enver Čolaković” Breza, “Safvet-beg Bašagić” Breza i Župča, “Stari Ilijaš”, “Hasan Kikić” Sarajevo, OŠ “Srednje”, te područnim školama istih, djeci JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “Umihana Čuvidina”, Centar za razvoj inkluzivnih praksi Banovići, Centar za socijalni rad Breza, Omladinski centar “Desnek” Breza, Dnevni centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, učesnicima općinskog takmičenja Upozoravanje na opasnost od mina “Pazi mine”, Sindikat JPK Breza, Općina Breza, Radio Breza, Breza X, Mladima CK Breza i svim volonterima i saradnicima, obradovano je preko 3500 djece.

Donator je bila engleska humanitarna organizacija T4U (Teams 4 U).

“Sretni smo i zahvalni na donaciji, te se radujemo daljoj saradnji”.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.