Certifikacija volontera predavača – instruktora u oblasti osposobljavanja i edukacije iz pružanja prve pomoći

U periodu od 07. do 08. 12. 2018. godine u Bugojnu je održana prva certifikacija volontera predavača-instruktora u oblasti osposobljavanja i edukacije iz pružanja prve pomoći u organizaciji Crvenog križa Federacije BiH na kojoj je učešće uzelo 26 učesnika, volontera i profesionalaca iz organizacija Crvenog križa SBK/KSB, USK i ŽHZ.

Certifikaciju je prema utvrđenom Planu i programu vodio ekspertni tim Crvenog križa Federacije BiH u sastavu dr Adis Kukuljac, dr Edina Zagić i Jasmin Nikšić, dipl.med.teh.

Kroz dvodnevne radionice učesnici su imali priliku dopuniti znanje iz oblasti diseminacije o Crvenom križu, Prezentacijske i komunikacijske vještine, Kardiopulmonalne reanimacije uz primjenu AED, te osvrt na program prve pomoći, literaturu i pregled stanja u koracima previjanja i saniranja određenih povreda, stanja i oboljenja.

Nakon evaluacije stečenog znanja kroz test, teorijski i praktični ispit, te prezentiranje zadatih tema certifikaciju je uspješno završilo 18 polaznika.

Cilj ovakvih radionica je da se uspostavi jedinstvena metodologija rada i način osposobljavanja polaznika, volontera, građana i drugih osoba za program prve pomoći.

Certifikate o stečenom zvanju predavača- isntruktora prve pomoći je uručio Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH zajedno sa članovima ekspertnog tima.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.