Američki ambasador u BiH Patrik Mun posjetio Crveni križ u Goraždu

U okviru jučerašnje posjete poplavljenom području Goražda Američki ambasador u BiH Patrik Mun posjetio i sjedište Crvenog križa općine Goražde. Ambasadora su primili i sa istim razgovarali generalni sekretar DCK BIH Dušan Kulušić, generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić, predsjednik Crvenog križa općine Goražde dr. Fadil Jahić i sekretar Emir Sarajlić. Sastanku je prisustvovao i načelnik općine Goražde Muhamed Ramović. Ambasadoru je iskazana zahvalnost za posjetu, a posebno za odobrenu pomoć koja je posredstvom USAID-a i Crvenog križa dopremljena građanima Goražda.

Pomoć se sastoji od 900 deka, 250 pari čizama i 5 aparata za isušivanje. Navedenom prilikom ambasador je istakao značaj Crvenog križa u odgovoru na prirodne nesreće i najavio saradnju u narednom periodu. Nakon posjete Crvenom križu općine Goražde izvršena je posjeta dvjema porodicama koje su pretrpjele materijalne štete u navedenim poplavama.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.