Aktivnosti obilježavanja Nedjelje/tjedna borbe protiv tuberkuloze u strukturi Crvenog križa Federacije BiH

U skladu sa javnim ovlaštenjima, Crveni križ Federacije BiH svake godine  obilježava Nedjelju/Tjedan borbe protiv tuberkuloze u tradicionalnom terminu od 14. – 21.09. Ove godine aktivnosti su bile provedene pod sloganom UJEDINJENI ZAUSTAVIMO TUBERKULOZU“.

Crveni križ se, kao humanitarna organizacija od društvenog značaja, bavi, između ostalog, i zdravstvenim prosvjećivanjem, i jedan je od najpouzdanijih partnera zdravstvenim radnicima u borbi za sprečavanje epidemija širom svijeta.

Imajući u vidu značaj pravilnog i pravovremenog liječenja i pomoći koju porodica može pružiti oboljelom, volonteri Crvenog križa na terenu su provodili zdravstveno-socijalne i promotivne aktivnosti. Ova sedmica koristila se za mobiliziranje javnosti i podizanje nivoa svijesti o značaju borbe protiv tuberkuloze.

Stručna služba Crvenog križa Federacije BiH

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je štampao postere i doplatne poštanske markice u apoenima od 0,20 KM koje su JP BH POŠTE d.o.o. i H POŠTE Mostar putem svojih filijala distribuirali tokom Nedjelje/Tjedna i markice za građanstvo u apoenima od 0,50 KM koje su tokom ove sedmice naši aktivisti na javnim mjestima mijenjali za dobrovoljni prilog u iznosu iod 0,50 KM. Doplatne markice u apoenu od 0,50 KM štampane su i za JP Željeznice FBiH. Posteri i brošure bili su dostupni na javnim mjestima.

Zeničko-dobojski kanton

Crveni križ općine Zavidovići

Volonteri i uposlenici Crvenog križa općine Zavidovići su pored distribucije doplatnih markica u školama izvršili i distribuciju brošure “Stob tuberkulozi”, a organizovali su posjetu bolesnim sugrađanima kojima su uručeni prehrambeni artikli, te je izvršena podjela pelena obezbjeđenih od strane Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona i Crvenog križa općine Zavidovići.

Srednjobosanski kanton

Crveni križ općine Donji Vakuf

Volonteri ove organizacije vršili su distribuciju markica javnim ustanovama i građanstvu, uz podjelu letaka i afiša o tuberkulozi. Organizovan je i pregled stanovništva u mjesnoj zajednici Jemanići. Od pregledane 22 osobe, ustanovljeno je da veliki broj njih pati od hipertenzije i hiperglikemije, pa su upućeni da se jave svom ljekaru. Stručni tim koji je proveo pregled činili su dr. Zudi Osmani, med. teh. Rusmir Mlinarević, Muhamed Hodžić i sekretar Crvenog križa općine Donji Vakuf Senada Kico.

Dana 22.09. odžana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, u saradnji sa JU Dom zdravlja Donji Vakuf i transfuziologijom MC Bugojno. Akciji se odazvalo 35 davalaca, a krv je moglo darovati njih 22, od kojih je bilo 5 žena.

Crveni križ općine Kiseljak

Pored distribucije markica, volonteri ove organizacije upriličili su i edukacije na temu diseminacije i tuberkuloze u 5 osnovnih škola, sa predavačima Franjić Katarinom i dr. Perom Lovrićem. Educirano je oko 220 učenika, a podijeljen je i informativno-edukativni materijal.

Na postavljenom pultu, građani su imali priliku besplatno prekontrolisati nivo šećera u krvi, krvni pritisak, te svoju težinu i visinu i BMI. Štand je posjetilo oko 40 građana.

Kanton Sarajevo

Delegacija Crvenog križa Kantona Sarajevo, u sastavu prof. dr. Ajnija Omanić- predsjednica, dr. Emina Kurtagić Pepić- predsjednica Komisije za zdravstvo i Enaida Višu- sekretar, 15.09. posjetila je Kliniku za plućne bolesti “Podhrastovi” u Sarajevu, te bolesnicima na liječenju uručila prigodne poklone. Delegaciju su primili predstavnici klinike, prim.dr. Aida Ustamujić i glavna sestra Senada Saka.

Crveni križ općine Stari Grad

Volonteri ove organizacije distribuirali su voće- u svrhu promocije zdravih životnih stilova, informativno-edukativni materijal i markice, a dr. Amina Ibrahimović-Mahmutović održala je prezentaciju na temu tuberkuloze učenicima S.Š. Poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti.

Crveni križ općine Ilidža

Pored distribucije markica i informativno-promotivnog materijala na info pultu postavljenom na platou ispred Četvrte gimnazije, volonteri i uposlenici ove organizacije upriličili su predavanje na temu prevencije i liječenja tuberkuloze za učenike osnovne škole koju je realizovala dr. Edina Drpljanin. U saradnji sa JU Dom zdravlja Ilidža, podjeljeno je 20 paketa namirnica oboljelima od tuberkuloze, a 20.09 organizirana je akcija dobrovoljnog davanja krvi kojoj su se odazvala 33 građana, od kojih je 26 darovalo krv.

Crveni križ općine Vogošća

Crveni križ općine Vogošća je pored distribucije doplatnih markica u saradnji sa Domom zdravlja Vogošća podijelio 14 paketa hrane novootkrivenim oboljelima od tuberkuloze. Za povratnike lošeg socijalnog položaja u općini Višegrad obezbjeđeno je 6 paketa hrane i higijene.

U dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, organizovane u Hayatu i KSC Vogošća, animirano je ukupno 43 davaoca, od čega je krv dalo njih 36.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.