Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u općini Breza

Dana, 29.10.2010 godine u Radničkom domu u Brezi, sa početkom u 11,00 je održana Akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Od ukupno 80 prijavljenih davaoca, 55 je darovalo krv. Tom prilikom su od strane generalnog sekretara Crvenog križa FBiH Namika Hodžića svim davaocima krvi uručeni prigodni pokloni (maice i značke).Ova humana akcija kojoj je prisustvovao i načelnik općine Breza gosp. Seid Smailbegović, bila i medijski propraćena od strane Federalne televizije.