Akcija darivanja krvi u Novom Travniku: Prikupljeno 15 doza u bolnici u Novoj Biloj