Agenciji ONASA dodijeljena zahvalnica za iskazanu solidarnost i učešće u humanitarnoj akciji Crvenog krsta/križa FBiH, na pružanju pomoći stanovništvu BiH nastradalom u poplavama i klizištima u FBiH

Generalna direktorica Agencije ONASA Elvira Begović primila je danas Zahvalnicu Crvenog krsta/križa FBiH, koju joj je u sjedištu Agencije ONASA uručila saradnica u stručnoj službi Crvenog krsta/križa Federacije BiH (CK FBiH) Nevenka Milanović.

Zahvalnica je Agenciji ONASA dodijeljena za iskazanu solidarnost i učešće u humanitarnoj akciji Crvenog krsta/križa FBiH, na pružanju pomoći stanovništvu BiH nastradalom u poplavama i klizištima tokom protekle godine. Prilikom dodjele Zahvalnice iskazana je obostrana želja za nastavkom saradnje i u narednom periodu. 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.