9. Tematska radionica Crvenog križa FBiH

U periodu od 24.-25.10.2013 godine u u kompleksu „Aquareumal“ Fojnica održat će se 9. Tematska radionica Crvenog križa FBiH za sekretare/tajnike Crvenog križa općina, grada i kantona.Na ovogodišnjoj Radionici je planirano učešće predstavnika Mediacentra koji će predstaviti istraživanje: „Analiza komunikacijskih kapaciteta, praksi i procedura Društva Crvenog krsta/križa BiH“, radi sticanja cjelovite slike o komunikacijskim praksama u strukturi Crvenog križa u BiH.

Na Radionici će sudjelovati i predstavnici susjednih nacionalnih društava (Hrvatske, Srbije i Crne Gore) u cilju predstavljanja aktivnosti Crvenog križa u sljedećim oblastima:
– Komunikacije
– Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama
– Namicanje sredstava
– Regrutacija volontera (članstvo i DDK)
– Izgradnja ljudskih kapaciteta

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.