Održana 8.sjednica IV saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH

U prostorijama zgrade Federalne uprave Civilne zaštite u Sarajevu, 12.04.2012. godine održana je 8. sjednica IV saziva  Skupštine Crvenog križa Federacije BiH kojom je predsjedavao Prim.dr.Fadil Jahić. Sjednici su osim zastupnika prisustvovali i gosti:  ispred Vlade Federacije BiH g. Ivica Mladina, savjetnik premijera FBiH, ispred Federalnog ministarstva zravstva g-đa Marina Bera, savjetnik ministra zdravstva, ispred Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta u BiH g. Boris Kelečević, ispred Međunarodne Federacije Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca u BiH, g. Michaele Rezza Sanchez, te sredstva javnog informisanja. Zastupnici su razmatrali i jednoglasno usvojili Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora za 2011.godinu, kao i Strategiju razvoja do 2015.godine.

U svečanom dijelu sjednice dodijeljena su godišnja priznanja i zahvalnice zaslužnim organizacijama, pojedincima, preduzećima i ustanovama.
U usvojenom Izvještaju o radu konstatirano je, da je posredstvom 117 zaposlenih, 7.330 volontera od čega 2.596 mladih, Crveni križ Federacije BiH i u protekloj godini dao veliki doprinos u poboljšanju zdravlja i socijalnoj zaštiti, te odgoju i edukaciji građana BiH, a na temelju zakonom datih javnih ovlaštenja, u okviru čega posebno izdvajamo:
Broj dobrovoljnih darivalaca krvi-prijavljenih u organiziranim akcijama  19.069
Broj prikupljenih doza krvi 19.211
Broj građana koje smo pomogli ( jednom ili više puta ) 10.887
Broj pruženih usluga korisnicima programa kućne njege  115.473
Broj obučenih osoba iz prve pomoći (učenici, građani, povratnici, uposlenici ) 50.000
Broj obučenih vozača iz prve pomoći    20.375
Broj mladih educiranih iz reproduktivnog zdravlja (HIV/AIDS,bolesti  ovisnosti, TB ) 9.000
Broj osoba educiranih iz programa ”Upozoravanje na mine ” 10.090
Broj interevencija PP pruženih učesnicima Marša mira u Srebrenici 3.327
UKUPNI FINANSIJSKI EFEKTI
Ukupna novčana sredstva u 2011. godini (Financijski izvještaj)- samo Stručna služba 854.329,69 KM   
Vlastiti prihodi    244.263,78 KM
Budžet Federacije BiH  547.500,00 KM
Donacije u novcu 62.565,91 KM
Ukupna vrijednost pomoći dobivene iz inozemstva – struktura Crvenog križa FBiH  536.745,44 KM
Pomoć prikupljena u Nedjelji/Tjednu solidarnosti   157.800,00 KM
Ukupna vrijednost pomoći građanima  – struktura Crvenog križa  FBiH Cca 3.000.000,00 KM

Godišnja priznanja koja se dodjeljuju organizacijama Crvenog križa i pojedincima, za doprinos u razvoju organizacije Crvenog križa u 2011.godini dobili su:Crveni križ općine Srebrenik, Crveni križ općine Domaljevac-Šamac,
Crveni križ općine Novi Grad Sarajevo
Enver Tukić iz Kaknja i Mujo Pajić iz Cazina

Zahvalnice kolektivima i institucijama koje podržavaju rad Crvenog križa dodijeljene su:Vladi Federacije BiH, Federalnoj direkciji robnih rezervi,
Delegaciji Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta u BiH,
Delegaciji Međunarodne Federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca u BiH,
Humanitarnoj organizaciji LDS Charities iz SAD-a,
JU Centar za socijalni rad Maglaj
Mesnoj industriji „Madi“ Tešanj, „Radio postaji Grude“ Grude, i „Grafotisku“ Grude

POSEBNO ZNAČAJNI ZAKLJUČCI:
1. Nacrt zakona o radu u Federaciji BiH koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri, odredbe koje se tiču plaćenog odsustva u dane dobrovoljnog darivanja krvi. Sa sjednice Skupštine, još jednom je, upućen Apel prema Vladi Federacije BiH, resornom ministarstvu rada i socijalne politike, Sindikatu BiH i Udruženju poslodavaca Federacije BiH da se u član 45. Nacrt zakona o radu obavezno ugradi odredba prema kojoj bi
„RADNIK DOBROVOLJNI DAVALAC KRVI ZA SVAKO DARIVANJE  IMAO  PRAVO NA NAJMANJE JEDAN DAN PLAĆENOG ODSUSTVA“.
Opravdanost je višestruka:
– Pozitivno utječe na porast broja DDK i broja prikupljenih doza krvi neophodnih sistemu zdravstvene zaštite
– Indirektno utječe na kvalitet zdravlja građana
– U jednakopravan status dovodi sve radnike u FBiH
– Poslodavci, posebno privatni sektor pokazuju veću društvenu odgovornost ( socijalnu osjetljivost)
– Navedeno rješenje egistira u zemljama okruženja, posebno  Republici Hrvatskoj koja pristupa EU
– Navedeno rješenje prisutno u praksi, ali uglavnom u javnom sektoru ( u sistemu elektroprivrede imaju dva plaćena radna dana)
– Navedeno rješenje bilo prisutno i u bivšoj državi

2. Finasiranje dlatnosti Crvenog križa od strane općina i kantona
Upozoravaju se organi vlasti u općinama i kantonima Posavski kanton ( općina Domaljevac-Šamac), Zeničko-dobojski kanton (općine Zenica, Vareš, Doboj-Jug, Maglaj, Tešanj i Olovo), Tuzlanski kanton (općine Banovići, Sapna, Lukavac, Srebrenik, Čelić, Doboj-Istok i Gradačac), SBK/KSB (općine Kiseljak, Fojnica, Busovača i Dobretići), Kanton Sarajevo (općine Hadžići, Novi Grad i Ilijaš ), Kanton 10/HBŽ ( Kupres i Bosansko Grahovo ), HNK i Grad Mostar (općine Jablanica, Prozor-Rama i Neum) i BPK (općine Pale-Prača i Foča-Ustikolina) na poštivanje odredbi Zakona o Crvenom križu Federacije BiH kojim je utvrđena obaveza općina i kantona da finansiraju djelatnost Crvenog križa koja je od općeg interesa  za Federaciju BiH. Navedne općine i kantoni kršenjem zakonskih odredbi indirektno utječu na socijalnu sigurnost i zdravlje građana Federacije BiH, a posebno onih najranjivijih skupina, kao što su : stari i osobe u segmentu socijalne zaštite, osobe sa invaliditetom, dobrovoljni davaoci krvi, porodice nestalih osoba, nezaposleni sa mldb.djecom itd.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.