50 godina od usvajanja sedam osnovnih principa Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

U 2015. godini obilježava se 50 godina od usvajanja sedam osnovnih principa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca –humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.Temeljni principi, koji su na snazi i danas i na kojima se zasniva djelovanje Pokreta, uneseni su u Statut Međunarodnog pokreta na XX. Međunarodnoj konferenciji Crvenog križa održanoj u Beču 1965. godine.

Kratka povijest principa:Henry Dunant zatekao se 24. lipnja 1859. godine na bojnom polju kod Solferina i svjedočio patnjama, agoniji i smrti tisuća vojnika. Nakon bitke između austrijske i francusko-sardinijske vojske, na bojnom je polju ostalo 40.000 ranjenih i poginulih vojnika. Postojeće zdravstvene službe nisu imale dovoljno ljudi i materijalnih sredstava za pomoć svima. Dunant je uz pomoć mještana organizirao pomoć ranjenicima u obližnjim crkvama i kućama, bez obzira kojoj strani u sukobu pripadali ponavljajući kako su svi ljudi braća (tal. “Siamo tutti fratelli”). Bio je to početak jedne ideje…

Godine 1875. Gustave Moynier (član Odbora petorice iz kojeg je kasnije nastao Međunarodni odbor Crvenog križa – ICRC) definirao je četiri osnovna načela djelovanja Crvenog križa: predostrožnost: unaprijed se treba pripremati za slučaj izbijanja sukoba, solidarnost: nacionalna društva međusobno se povezuju i pomažu, jedinstvenost: u svakoj državi može postojati samo jedno nacionalno društvo koje djeluje na cijelom teritoriju, uzajamnost: briga za sve ranjene i bolesne neovisno o njihovoj nacionalnoj pripadnosti.

Nakon Prvog svjetskog rata, 1921. godine, u Statut Međunarodnog odbora Crvenog križa uvrštena su četiri temeljna načela:• nepristranost,• neovisno djelovanje bez obzira na rasne, političke, vjerske i ekonomske okolnosti,• univerzalnost pokreta,• jednakost članica pokreta.

Jean Pictet analizirao je 1955. godine postojećih sedamnaest principa  i definirao vrijednosti kojima se Pokret vodi u svome radu. Na temelju njegove analize 8. listopada 1965. godine na 20. Međunarodnoj konferenciji Crvenog križa u Beču usvojeno je sedam temeljnih principa Pokreta koja su na snazi i danas i na kojima se zasniva djelovanje Pokreta: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.