24.mart -Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Povodom obilježavanja ovog datuma Društvo Crvenog križa/krsta BiH organiziralo je press konferenciju za štampu gdje su predstavljene aktivnosti koje provodi Crveni križ u BiH u borbi protiv tuberkuloze, prije svega kroz projekat Dalje jačanje DOTS sistema u BiH, kao korisnik sredstava Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Aktivnosti koje će se provoditi u strukturi Crvenog križa, su podjela promotivnog materijala i predavanja u obrazovnim institucijama koju će vršiti educirani volonteri Crvenog krsta/križa BiH i stručnjaci iz ove oblasti.
Cilj ovih aktivnosti je podizanje svijesti stanovništva, a posebno ugroženih grupa (interno-raseljeni, članovi romske populacije, zatvorenici, mladi  i siromašni, osobe starije od 65 godina) o tuberkulozi. Informativno-edukativni materijal (25.000 kom. letaka, 5000 kom. Brošura i 2.550 kom. postera) štampan je iz sredstava TB granta Globalnog fonda za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije(GFATM).

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.