Sastanak u vezi sa migrantskom situacijom sa IOM-om, IFRC-om i DCKBiH

Danas je održan sastanak gdje se razgovaralo o trenutnim aktivnostima i podršci migrantima, kao i saradnji na polju njihovog humanitarnog zbrinjavanja.

Sastanku su prisustvovali: Peter Van Der Auweraert, šef IOM u BiH i subregionalni koordinator IOM-a za Zapadni Balkan, predstavnica Regionalne kancelarije za Evropu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP), g-đa Seija Tyrninoksa, šef tima za podršku klasteru zemalja centralne i jugoistočne Evrope, Rajko Lazić, generalni sekretar Društvo Crvenog krsta/križa BiH i Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.