1. OKTOBAR/LISTOPAD MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

U povodu Međunarodnog dana starijih osoba – 1. oktobra/listopada,
Crveni križ Federacije BiH i Crveni križ općine Goražde je posjetio Gerijatrijski centar u Goraždu i tom prilikom uručeni su paketi hrane i higijene, voća i pelena.

Istog dana uručeno je 15 kreveta za povratnike, donacija koju je osiguralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a nešto kreveta je uručeno direktno, posjetom dvije povratničke porodice.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.