01. decembar: Aktivnosti organizacija u strukturi Crvenog križa Federacije BiH

Crveni križ Federacije BiH već tradicionalno tretira pitanje prevencije HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti, te u saradnji sa ostalim institucijama i organizacijama koje se bave ovom tematikom, organizuje različite edukativne aktivnosti. Također, ciljevi Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, čiji je Crveni križ BiH punopravni član, dodatno obavezuju našu organizaciju na aktivan odnos na planu prevencije i sprječavanja zaraznih bolesti i bolesti ovisnosti.

Ovogodišnja globalna poruka Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a glasila je: Okončajmo izolaciju, okončajmo stigmatizaciju, okončajmo prenošenje HIV-a.

Stručna služba Crvenog križa Federacije BiH

Stručna služba Crvenog križa Federacije BiH je povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a svim organizacijama u svojoj strukturi proslijedila smijernice za obilježavanje ovog datuma. Također je obezbjeđena određena količina informativno-edukativnih letaka, a urađena su i grafička riješenja plakata povodom obilježavanja ovog datuma, uz učešće Kluba mladih Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ općine Ilijaš

Mladi volonteri Crvenog križa općine Ilijaš obilježili su 01. decembar Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a organizovanjem predavanja u Srednjoškolskom centru “Nedžad Ibrišimović” pod motom “Informiraj se”.

Nakon predavanja, organizirana je distribucija informativno-edukativnog materijala i crvenih mašnica za građane ove općine na platou KSC-a Ilijaš.

Crveni križ općine Kupres

Povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV-a, Crveni križ općine Kupres organizirao je predavanje u Srednjoj školi Kupres. Predavanje je održala dr. Dijana Mamić, iz Zavoda za javno zdravstvo Livno, te je prisutnim učenicima dala osnovne informacije o HIV/AIDS-u. Nakon toga su pogledali kratki film koji govori o zaštiti, ali i životu s HIV-om.

 Crveni križ grada Zenica

Povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, volonteri Crvenog križa Grada Zenica proveli su uličnu akciju i distribuirali edukativni materijal, prezervative i crvene mašnice na Trgu Alije Izetbegovića od 11:00 sati.
Provođenju ovih aktivnosti pridružile su se i korisnice usluga Dnevnog centra za osobe treće životne dobi.

Crveni križ općine Zavidovići

Pored informisanja javnosti o načinima prevencije HIV/AIDS-a u saradnji sa Radiom 1503, volonteri ove organizacije su u gradskoj zoni distribuirali informativno-edukativni materijal i crvene mašnice na dva informativna pulta. Održane su i dvije prezentacije na ovu temu namjenjene učenicima srednjih škola.

Crveni križ općine Vogošća

Povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, volonteri Crvenog križa općine Vogošća dijelili su edukativno-informativni materijal građanima ispred Doma zdravlja Vogošća.

Crveni križ općine Ilidža

U četvrtak, 30.11. u Četvrtoj gimnaziji Ilidža održana je edukacija za učenike o temi HIV/AIDS – a. Predavanje o načinima prenošenja, zaštite i prevencije održao e dip.med.teh. Jasmin Nikšić. Istog dana je na Internacionalnom Burch Univerzitetu upriličena podjela prigodnih mašnica, te edukativnog materijala studentima i uposlenicima.

U petak, 01. decembra  volonteri su u Maloj Aleji vršili podjelu mašnica i edukativnih letaka, te na taj način obilježili ovaj dan. Za volontere CK Ilidža održana je edukacija o HIV/AIDS – u, načinima zaštite osoba koje pružaju prvu pomoć ili neku drugu uslugu osobama koje su potencijalno oboljele. Cilj je bio educirati volontere kako bi mogli stečeno znanje prenositi dalje.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.