01.12. – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Svake godine se u svijetu 01.12. obilježava kao Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a sa ciljem da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbjedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om, što može doprinijeti bolji pristup prevenciji, otkrivanju, dijagnostici i liječenju.

Ovogodišnja prilagođena globalna poruka glasi:  Zajednice kao podrška u prevenciji HIV/AIDS-a

Trenutno u svijetu 37,9 miliona ljudi živi sa HIV-om od čega 36,2 miliona odraslih osoba, a 1,7 miliona djece mlađe od 15 godina. U Evropi 2,5 miliona ima pozitivan HIV status. Uzimajući u obzir da radi stigme i diskriminacije veliki broj ljudi izbjegava testiranje i samim tim ne znaju svoj status činjenica je da je broj osoba sa HIV infekcijom daleko veći.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH u Bosni i Hercegovini je krajem 2018. godine bilo 221 kojoj je dijagnosticirana HIV infekcija. Među zaraženim osobama 86% je muškog spola, a najveći broj HIV slučajeva registrira se u dobnoj skupini od 30-39 godina (33%), odnosno u dobnim skupinama od 25-49 godina (78%). U posljednjih pet godina, u Federaciji BiH prosječno se registrira 14 novih slučajeva infekcije HIV-om.

Prema načinu prijenosa u ukupnom broju slučajeva, dominantan način zaražavanja HIV-om bio je nezaštićeni spolni odnos, za 6,8% slučajeva način zaraze HIV-om je bio injekcionim korištenjem droga. Zabilježen je i jedan slučaj vertikalnog prijenosa, sa majke na dijete.

Svjesni važnosti kontinuirane edukacije na polju reproduktivnog zdravlja posebno mladih, te prevencije zaraze HIV infekcijom Crveni križ Federacije BiH povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a zajedno kreirao je smjernice za strukturu koje se odnose na:

  • održavanje edukativnih radionica za mlade Crvenog križa, kao i na fakultetima i u školama osnovnog i srednjeg obrazovanja na temu Reproduktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti u saradnji sa educiranim volonterima, te ljekarima i medicinskim osobljem, sa posebnim fokusom na HIV/AIDS
  • organizirati akcije podjele informativno-edukativnog materijala i kondoma i crvenih trakica/mašnica koje su opći simbol za solidarnost sa ljudima koji su HIV pozitivni i ljudima koji žive sa AIDS-om
  • organizirati posebne radionice o smanjenju diskriminacije i stigme
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.