Upcoming Events

13. Marta 2018.

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike KŠC- Opća realna gimnazija
28. Februara 2018.

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Katolički školski centar- Gimanzija
22. Februara 2018.

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike KŠC- Srednja medicinska škola