Završen četvrti ciklus projekta Crveni križ u akciji-Promocija humanih vrijednosti (CKA-PHV)

U okviru četvrtog ciklusa projekta CKA-PHV održane su početkom godine uvodne radionice za mlade u šest bosansko-hercegovačkih gradova: Sarajevu, Tešnju, Kupresu, Doboju, Gacku i Banjoj Luci. Cilj ovog projekta je promovisanje kulture dijaloga kao osnove za interkulturalnu zajednicu i vrijednosti CK preko promovisanja aktivnog znanja kao osnove za aktivan pristup životu. Ciklus projekta je trajao jednu godinu i obuhvatio je uvodne radionice u općinskim organizacijama Crvenog krsta/križa, izradu i dokumentovanje malih projekata, evaluaciju malih projekata i odabir učesnika za završnu radionicu.

 

Radionice su vodili treneri i instruktori uz pomoć diseminatora iz DCK BiH, ICRC-a i entitetskih organizacija. Primarni cilj radionica bio je pokazati učesnicima kako izraditi i dokumentirati male projekte u svojoj zajednici i približiti im humane vrijednosti na kojima počiva Crveni križ/krst. Nakon uspješno realiziranog prvog dijela ciklusa održani su evaluacijski sastanci na kojima su ocijenjeni pristigli projekti. Ukupno je pristiglo 16 projekata iz 9 gradova ( Srebrenik, Banja Luka, Tešanj, Lukavac, Pale, Sarajevo, Banovići, Zenica i Gacko). 7 projekata su iz ovogodišnjeg ciklusa, a 9 iz prethodnih ciklusa. Završna radionica je održana u periodu od.02. do 05.2011. godine na Jahorini. Na radionici je učestvovalo 25 polaznika, a vodili su je treneri(4) i instruktori (6) sa uvodnih radionica CKA-PHV uz pomoć i podršku osoba odgovornih za diseminaciju (MKCK, DCKBiH, CKRS, CKFBiH). Na završnoj radionici su mladi ljudi bili u prilici detaljnije razgovarati o projektima, njihovoj sveukupnoj realizaciji ali i steći nova znanja o kulturi kao sistemu vrijednosti, komunikacijskim tehnikama te utvrditi postojeća znanja o Crvenom krstu/križu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.