Upcoming Events

14/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić
02/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Teočak

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Teočak
03/07/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Živinice

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Živinice
02/07/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Ilijaš

Akcija dobrovoljnog davananja krvi za stanovništvo Općine Ilijaš
28/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gradačac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Gradačac
22/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Vogošća

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Vogošća
19/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo na Općini Gračanica
14/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Banovići

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo u Općini Banovići
18/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Trnovo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Trnovo