Upcoming Events

30/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Vogošća

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Voogšća
30/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
11/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Trnovo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Trnovo
09/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Kalesija

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Kalesija
27/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gradačac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Gradačac
20/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Hadžići

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Hadžići
18/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Sapna

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Sapna
15/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Vogošća

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Vogošća
04/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Kladanj

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Kladanj
23/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Doboj Istok

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Doboj Istok