Upcoming Events

07/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Živinice

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare površinskog kopa Dubrave
31/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Banovići

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika mrkog uglja
24/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika Mramor
19/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika Mramor
22/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika Mramor
15/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika Mramor
08/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Banovići

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika mrkog uglja