Upcoming Events

13/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike fabrike cementa
01/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća Sisecam soda
25/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća GIKIL
11/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike površinskog kopa Šikulje
28/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za mjesnu zajednicu Turija
16/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike fabrike cementa
01/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća GIKIL
12/07/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća Sisecam soda
29/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za mjesnu zajednicu Prokosovići
10/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare površinskog kopa Šikulje