Upcoming Events

07/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za mjesne zajednice Slatina, Tušanj i Centar
22/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Srednje zubotehničke škole
22/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike KŠC- Srednja medicinska škola
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Fakulteta političkih nauka