Events for Septembar 2023

12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Srednje medicinske škole Jezero
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Druge gimnazije
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Farmaceutskog fakulteta
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Farmaceutskog fakulteta
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Farmaceutskog fakulteta
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Fakulteta političkih nauka
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Arhitektonskog fakulteta
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Srednje škole metalskih zanimanja