Upcoming Events

21/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Bihaća

24/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Bihaća

24/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Bihaća

11/07/2016

Volonteri i uposleni u strukturi CKFBiH angažovani na obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici

U skladu sa Misijom i Principima Crvenog križa, Crveni križ Federacije BiH sa svojom strukturom i ove godine uložio je značajne napore kako bi dao svoj […]