PRES KONFERENCIJA

Danas je održana zajednička pres konferencija Društva Crvenog križa/krsta BiH i entitetskih organizacija Crvenog križa/krsta, gdje su najavljene aktivnosti u Nedjelji/Tjednu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Ovom prilikom je, Međunarodnoj federaciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, uručen ček iz kampanje za pomoć stradalom stanovništvu Haitija, u iznosu od 396.833,31 KM, koje su preko Crvenog križa donirali građani i organizacije u Bosni i Hercegovini.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.