Generalni sekretar Crvenog križa FBiH posjetio Kanton10

Dana 15.02.2012 godine generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić je u svojstvu člana Federalnog štaba civilne zaštite posjetio Kanton 10. Odluka o posjeti ovom kantonu je donesena na devetoj sjednici Federalnog štaba održanoj 14.02.2012 godine. Cilj ove posjete je bio da se sagleda stanje na terenu po pitanju nastavka pružanja pomoći ugroženom stanovništvu.

Federalni štab civilne zaštite je na jučerašnjoj sjednici donio i naredbu da svi katonalni i općinski štabovi CZ procijene rizik od poplava i klizišta, kao i opasnost od mogućeg aktiviranja novih klizišta, imajući prvenstveno na umu zaštitu ljudi. Naredba o praćenju stanja na terenu radi mogućeg odgovora na posljedice eventualnih poplava i aktiviranja klizišta donesena je  posebno za slučaj naglog otapanja neubičajeno velikog snježnog pokrivača koji već danima, uz niske temperature parališe Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.