Events for Oktobar 2023

Kalendar akcija dobrovoljnog davanja krvi je planskog i informativnog karaktera. Općinske i gradske organizacije Crvenog križa u strukturi Crvenog križa Federacije BiH zadržavaju pravo izmjene datuma i vremena akcije, u saradnji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama.

Preporučujemo da kontaktirate općinsku/gradsku organizaciju Crvenog križa kako biste potvrdili termin akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Latest Past Events

Sarajevo: prostorije CK Stari grad

Crveni križ općine Stari Grad Sarajevo Edhema Mulabdića 2, Sarajevo

Akcija darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa općine Stari grad