Upcoming Events

06/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Medicinskog fakulteta
06/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Medicinskog fakulteta- odsjek zdravstvenih studija
06/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
23/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Rudarsko geološko građevinskog fakulteta
18/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika Mramor
18/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Ekonomskog fakulteta
18/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Tehnološkog fakulteta
16/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Fakulteta za sport i tjelesni odgoj
11/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike mikrokreditne fondacije MI BOSPO
10/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za mjesne zajednice Husino i Kiseljak