Upcoming Events

11. Septembra 2018.

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike površinskog kopa Šikulje
10. Maja 2018.

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare površinskog kopa Šikulje
11. Januara 2018.

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Ova akcije organizirana je za rudare površinskog kopa Šikulje