Upcoming Events

03/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike fabrike cementa
26/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća GIKIL
15/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola
15/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola
15/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrvoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja škola
06/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za mjesnu zajednicu Turija
25/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća GIKIL
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Lukavac

Ova akcije organizirana je za rudare površinskog kopa Šikulje